SPORTFORM

Udruženje je sportsko udruženje, odnosno pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom

Udruženje zastupaju i predstavljaju Predsednik Udruženja, Generalni sekretar Udruženja i Sportski direktor Udruženja. Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Udruženja, u granicama datih ovlašćenja.

Ciljevi

Svojim delovanjem doprinosi razvoju, afirmaciji i promociji grane sporta fudbal u Republici Srbiji i povećanju bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva Srbije (omasovljenje grane sporta fudbal);

Obezbeđuje uslove za razvoj i unapređenje vrhunskih sportskih rezultata u svim granama sporta, u svim nivoima takmičenja, u zemlji i inostranstvu;

Promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom uopšte;

Obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, sportskim pravilima Saveza.

Aktivnosti

Stvaranje uslova za razvoj sporta u jedinici lokalne samouprave i Republici Srbiji;

Organizovanje sportskih manifestacija i takmičenja;

Učešće u nacionalnim i međunarodnim sportskim takmičekima i drugim sportskim priredbama;

Izgradnju i održavanje sportskih objekata;

Permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su angažovani u Udruženju;

Podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznjanja za izuzetne sportske rezultate i doprinos razvoju i unapređenju sporta;

Angažovanje u Savezu i drugim asocijacijama čiji je član i saradnju sa drugim organizacijama u oblasti sporta u Republici Srbiji;

Zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred javnim vlastima i ostvarivanje saradnje sa javnim vlastima jedicije lokalne samouprave i Republike Srbije;

Izdavnje sopstvenih publikacija;

Ostvarivanje međunarodne sportske saradnje i unapređivanje međunarodnog ugleda srpskog sporta;

Popularizaciju sporta u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama;

Preduzimanje mera za sprečavanje negativnih pojava pri organizovanju i održavanju sportskih priredbi i jačanje vaspitne uloge sporta;

Brigu o zaštiti zdravlja sportista;

Podsticanje bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva;

Staranje o telesnom i duhovnom oblikovanju (formiranju) maloletnih članova;

Aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila u njihovim međusobnim odnosima;

Ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima, od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

Vođenje evidencija od značaja za rad i istoriju Udruženja;

Druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Udruženja i ostvarivanju položaja utvrđenog zakonom i sportskim pravilima Saveza.

Ostvarivanje ciljeva Udruženja bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima koje donose nadležni organ Udruženja u skladu sa Statutom.

Vrednosti

Poštovanje

Entuzijazam

Posvećenost

Odgovornost

Strast

Sportform © 2021. All rights reserved.